System för inslagsskydd

Begreppsbestämningar

  • inslagsskydd:

    den del av åskskyddet som utgör skydd mot direkta blixtnedslag mot skyddsobjekt

Till toppen av sidan