System för inledningsskydd

Begreppsbestämningar

 • huvudjordningsskena:

  plint eller skena som är en del av jordningssystemet i installationen och som möjliggör elektrisk anslutning av ett antal ledare för jordningsändamål (SS 4364000)

 • inledningsskydd:

  den del av åskskyddet som utgör skydd mot transienta överspänningar på inkommande medieledningar

 • luftledning:

  elektrisk ledning ovan mark på stolpar eller andra stöd (SS 4010382)    Sammanfattande benämning på friledning, blankledning, hängkabelledning, hängspiralkabelledning och motsvarande ledning i teleteknisk anläggning (telefon-, telesignal- och datakommunikationsanläggning).

 • lågspänning:

  nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller upp till och med 1 500 V likspänning (ELSÄK-FS 2008:1)

 • åskskydd:

  (i abstrakt bemärkelse:) åtgärder av olika slag i syfte att minska eller undanröja skaderisken (för byggnad eller person) i samband med åska (SS 4870110)

 • överspänningsskydd:

  don som begränsar uppkommen spänning, till exempel gnistgap eller ventilavledare (SS 4870110)

Till toppen av sidan