TELESYSTEM

Begreppsbestämningar

 • anläggningsnummer:

  (i interna tele- och datanät:) nummer för identifiering av utrustning eller lednings anläggningstillhörighet vid användandet av SS 4551200 (utgåva 5); jämför systembeteckning

 • datanät:

  ledningsnät bestående av dataledningar och kopplingsdon för att upprätta förbindelse med och mellan dataenheter

 • fält:

  (i kopplingsutrustning:) byggenhet i kopplingsutrustning mellan två på varandra följande vertikala avgränsningar (SS-EN 60439-1) (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201)

 • gränssnitt:

  kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system (Svenska datatermgruppen)

 • inledningsskydd:

  den del av åskskyddet som utgör skydd mot transienta överspänningar på inkommande medieledningar

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 98); jämför kontroll

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • systembeteckning:

  (i interna tele- och datanät:) beteckning för identifiering av utrustning eller lednings systemtillhörighet vid användandet av SS 4551201 (utgåva 6); jfr anläggningsnummer

 • säkring:

  apparat som innehåller smältledare som smälter då strömmen genom den under en viss tid överskrider ett visst värde och som därigenom bryter strömmen och öppnar kretsen i vilken apparaten är insatt (SS 4364000)    Benämningen säkring omfattar hela anordningen med alla ingående delar.

 • överspänningsskydd:

  don som begränsar uppkommen spänning, till exempel gnistgap eller ventilavledare (SS 4870110)

 • överströmsskydd:

  anordning avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan