Gemensamma strömförsörjningssystem för telesystem

Begreppsbestämningar

  • säkring:

    apparat som innehåller smältledare som smälter då strömmen genom den under en viss tid överskrider ett visst värde och som därigenom bryter strömmen och öppnar kretsen i vilken apparaten är insatt (SS 4364000)    Benämningen säkring omfattar hela anordningen med alla ingående delar.

Till toppen av sidan