Bildöverföringssystem - kabel-tv-system

Begreppsbestämningar

 • förstärkare:

  apparat som höjer signalspänningen, ström eller dylikt

 • huvudcentral:

  elcentral från vilken huvudledning utgår (SS 4370152)

 • huvudjordningsskena:

  plint eller skena som är en del av jordningssystemet i installationen och som möjliggör elektrisk anslutning av ett antal ledare för jordningsändamål (SS 4364000)

 • potentialutjämning:

  elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

 • åskskydd:

  (i abstrakt bemärkelse:) åtgärder av olika slag i syfte att minska eller undanröja skaderisken (för byggnad eller person) i samband med åska (SS 4870110)

Till toppen av sidan