Ljudöverföringssystem - teleslinga

Begreppsbestämningar

  • fält:

    (i kopplingsutrustning:) byggenhet i kopplingsutrustning mellan två på varandra följande vertikala avgränsningar (SS-EN 60439-1) (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201)

  • kanalisation:

    utrymme eller anordning avsedd att rymma kablar    Exempel på kanalisation är kulvertar, kabelstegar, kabelrännor och rör för kablar.

  • teleslinga:

    även magnetslinga induktivt kopplingsdon i form av ledningsslinga För ljudöverföringsanläggningar i samlingslokaler och dylikt används oftast benämningen teleslinga.

Till toppen av sidan