Ljudöverföringssystem - system med teleslinga e d

Begreppsbestämningar

  • teleslinga:

    även magnetslinga induktivt kopplingsdon i form av ledningsslinga För ljudöverföringsanläggningar i samlingslokaler och dylikt används oftast benämningen teleslinga.

Till toppen av sidan