Allmänt tillgängliga telefonsystem i fastighet

Begreppsbestämningar

  • anslutningsdon:

    sammanfattande benämning på olika slags uttag, intag, skarvdon och dylikt

  • nätägare:

    den som bedriver nätverksamhet enligt 1§ ellagen (SS 4370140)

Till toppen av sidan