Personsökningssystem - trådlösa system med anrop via radio

Begreppsbestämningar

  • sändare:

    (i personsökarsystem:) enhet som sänder ut söksignal eller kodsignal till personsökare (i rörpostsystem:) rör, fack eller dylikt där patron sätts in manuellt för att avsändas

  • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan