Personsökningssystem - trådlösa system

Begreppsbestämningar

  • mottagare:

    (i rörpostsystem:) person eller tjänsteställe som avses få det gods som transporteras med patron

  • sändare:

    (i personsökarsystem:) enhet som sänder ut söksignal eller kodsignal till personsökare (i rörpostsystem:) rör, fack eller dylikt där patron sätts in manuellt för att avsändas

Till toppen av sidan