Dörrkontrollsystem

Begreppsbestämningar

  • funktionskrav:

    verifierbart krav på egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

  • givare:

    don som mäter,  indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

Till toppen av sidan