Entré- och passerkontrollsystem - passerkontrollsystem

Begreppsbestämningar

 • givare:

  don som mäter,  indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • hiss:

  motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annat lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplann transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2012:11 H14)

 • larmsystem:

  system där ett visst skeende eller tillstånd, till exempel brand, inbrott, initierar åtgärder mot detta skeende eller tillstånd (TNC 95)

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan