Entré- och passerkontrollsystem - elektromekaniska låssystem

Begreppsbestämningar

  • ursparning:

    operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 98)

Till toppen av sidan