Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem

Begreppsbestämningar

  • drift:

    verksamhet som syftar till att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 98); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • kanalisation:

    utrymme eller anordning avsedd att rymma kablar    Exempel på kanalisation är kulvertar, kabelstegar, kabelrännor och rör för kablar.

Till toppen av sidan