Branddetekterings- och brandlarmsystem - automatiska brandlarmsystem

Begreppsbestämningar

  • larmdon:

    apparat för akustisk, optisk, mekanisk eller talad larmgivning

  • reservkraftsystem:

    matningssystem som är avsett att upprätthålla funktionen hos en elinstallation eller en del av en elinstallation av andra skäl än personsäkerhetsskäl, i händelse av att den normala matningen upphör (SS 4364000)

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan