Teletekniska säkerhetssystem

Begreppsbestämningar

  • kanalisation:

    utrymme eller anordning avsedd att rymma kablar    Exempel på kanalisation är kulvertar, kabelstegar, kabelrännor och rör för kablar.

Till toppen av sidan