Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem

Begreppsbestämningar

  • datakommunikation:

    utbyte av data mellan funktionsenheter med hjälp av dataöverföring och i enlighet med protokoll

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 98) (i elinstallation:) alla åtgärder för att förvissa sig om att elinstallationen överenstämmer med tillämpliga fordringar enligt svensk standard (SS 4364000)    Kontroll omfattar inspektion, provning och dokumentation av kontrollen.

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan