System för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft

Begreppsbestämningar

  • nödkraftsystem:

    matningssystem som är avsett att upprätthålla funktionen hos viktiga delar av elinstallationen och materiel som är nödvändiga för hälsa och säkerhet hos personer och husdjur samt om så fordras enligt föreskrifter, för att undvika skador på miljön och annan materiel (SS 4364000)

  • reservkraftsystem:

    matningssystem som är avsett att upprätthålla funktionen hos en elinstallation eller en del av en elinstallation av andra skäl än personsäkerhetsskäl, i händelse av att den normala matningen upphör (SS 4364000)

Till toppen av sidan