Strömförsörjningssystem för elkraftsystem - system med transformator

Begreppsbestämningar

  • isolertransformator:

    transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningarna (SS 4364000); jämför skyddstransformator

  • överströmsskydd:

    anordning avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan