Omriktarsystem

Begreppsbestämningar

 • funktionskrav:

  verifierbart krav på egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

 • gränssnitt:

  kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system (Svenska datatermgruppen)

 • omriktare:

  även strömriktare anordning som med utnyttjande av ledningsbanor med ventilverkan eller av mekaniska kopplingsdon omvandlar 1. växelström till likström (likriktare) 2. likström till växelström (växelriktare) 3. växelström av viss frekvens till växelström av annan frekvens (omriktare) (SEK Handbok 417)

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan