Faskompenseringssystem - system med direktkompensering med kondensatorbatterier för lågspänning

Begreppsbestämningar

  • märkeffekt:

    numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

  • säkring:

    apparat som innehåller smältledare som smälter då strömmen genom den under en viss tid överskrider ett visst värde och som därigenom bryter strömmen och öppnar kretsen i vilken apparaten är insatt (SS 4364000)    Benämningen säkring omfattar hela anordningen med alla ingående delar.

  • lågspänning:

    nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller upp till och med 1 500 V likspänning (ELSÄK-FS 2008:1)

Till toppen av sidan