Faskompenseringssystem - system med kondensatorbatterier för högspänning

Begreppsbestämningar

  • neutralpunkt:

    mittpunkten i ett stjärnkopplat flerfassystem eller jordad mittpunkt i ett enfassystem (SS 4364000)

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

  • högspänning:

    nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V likspänning (ELSÄK-FS 2008:1)

Till toppen av sidan