Drivsystem med varvtalsstyrd motor - system med likströmsmotor

Begreppsbestämningar

  • driftklass:

    (i motordriftsystem:) en strömriktares driftström och tillåten överlast i bestämda tidsperioder    Driftklasser benämnda DI–DIV finns redovisade i SS-EN 60146-1-1.

  • fältmatare:

    (i motordriftsystem:) likriktare avsedd för matning av en motors fältlindning

Till toppen av sidan