Elvärmesystem

Begreppsbestämningar

  • funktionskrav:

    verifierbart krav på egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

  • styrdon:

    don som direkt påverkar styrstorheten och ìnnehåller enheter för energiomvandling eller energiomformning (SS 4010601)    När styrdon av mekanisk typ avses får även termen ställdon användas.

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan