Elvärmesystem - system med radiatorer e d

Begreppsbestämningar

  • styrcentral:

    (i rörpostsystem:) apparatskåp e d innehållande huvuddelen av systemets styrutrustning

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

  • styrutrustning:

    regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

Till toppen av sidan