System för allmänbelysning och arbetsplatsbelysning i hus

Begreppsbestämningar

  • brytskiverum:

    rum som innehåller brytskivor och eventuell hastighetsbegränsare samt elektrisk utrustning. Rummet innehåller ej hissmaskin

  • driftutrymmen:

    utrymmen som huvudsakligen används för byggnaders drift och skötsel, till exempel fläktrum, städutrymmen, hissmaskinutrymmen, avfallsutrymmen, undercentraler och pannrum (BBR)

  • ljusarmatur:

    komplett utrustning (lamphållare, kupor, armar och dylikt) för en eller flera glödlampor, urladdningslampor eller andra ljuskällor (TNC 95)

Till toppen av sidan