Belysnings- och ljussystem

Begreppsbestämningar

 • avskärmning:

  isolerad eller oisolerad anordning, som används för att förhindra närmande till utrustning eller del av elektrisk anläggning där det finns en elektrisk fara (SS-EN 50110-1)

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • ljusarmatur:

  komplett utrustning (lamphållare, kupor, armar och dylikt) för en eller flera glödlampor, urladdningslampor eller andra ljuskällor (TNC 95)

 • nominell spänning:

  (för en installation:) den spänning för vilken en installation eller del av installation är bestämd    Den verkliga spänningen kan avvika från den nominella spänningen inom tillåtna toleranser.

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • styrutrustning:

  regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan