Lågspänningsnät för växelström - friledningsnät

Begreppsbestämningar

  • friledning:

    luftledning med fritt från varandra upphängda ledare med tillbehör såsom isolatorer och fästdetaljer (ELSÄK-FS 2008:1)

Till toppen av sidan