Lågspänningsnät

Begreppsbestämningar

  • givare:

    don som mäter,  indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

  • ställdon:

    don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jfr styrdon

Till toppen av sidan