Högspänningsnät för växelström

Begreppsbestämningar

  • reläskydd:

    anordning som detekterar fel eller andra onormala tillstånd i kraftsystem och initierar bortkoppling eller återför kraftsystemet till normalt tillstånd och ger signal eller indikering (SS 4281951)    Termen reläskydd är ett allmänt uttryck som i olika sammanhang kan ha något olika betydelser. Den kan betyda anordning, skydd eller utrustning avsedd för system, objekt eller funktion. Ibland förekommer även termerna skyddsutrustning och reläskyddssystem. Den kortare formen reläskydd kan användas när risk för missförstånd inte föreligger.    Termen reläskydd kan användas för att beskriva skydd av hela kraftsystemet eller individuella objekt i kraftsystemet, till exempel transformatorskydd, ledningsskydd, generatorskydd.    Med reläskydd avses inte utrustning som har till uppgift att begränsa överspänningar i kraftsystemet.

Till toppen av sidan