Högspänningsnät för växelström - luftledningsnät

Begreppsbestämningar

  • friledning:

    luftledning med fritt från varandra upphängda ledare med tillbehör såsom isolatorer och fästdetaljer (ELSÄK-FS 2008:1)

  • högspänning:

    nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V likspänning (ELSÄK-FS 2008:1)

Till toppen av sidan