Högspänningsnät

Begreppsbestämningar

  • nominell spänning:

    (för en installation:) den spänning för vilken en installation eller del av installation är bestämd    Den verkliga spänningen kan avvika från den nominella spänningen inom tillåtna toleranser.

Till toppen av sidan