Eldistributionsnät

Begreppsbestämningar

 • givare:

  don som mäter,  indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • reglering:

  sluten styrning där man på grundval av mätning av en utstorhet, den reglerade storheten, och jämförelse av denna med en instorhet, referensstorheten, strävar att bringa den reglerade storheten att anta ett mot referensstorheten nära svarande värde, oberoende av störstorheter som påverkar objektet; se figur    Om mänskligt ingripande fordras för att uppnå en sluten krets, bör helst termen manuell styrning användas i stället för reglering. Manuell styrning betraktas vanligen som öppen, trots att en sluten krets kan tänkas i vilken sinnen, hjärna och muskler ingår. Se vidare SS 4010601. Figur AMA Begreppsbestämningar/reglering.

 • reläskydd:

  anordning som detekterar fel eller andra onormala tillstånd i kraftsystem och initierar bortkoppling eller återför kraftsystemet till normalt tillstånd och ger signal eller indikering (SS 4281951)    Termen reläskydd är ett allmänt uttryck som i olika sammanhang kan ha något olika betydelser. Den kan betyda anordning, skydd eller utrustning avsedd för system, objekt eller funktion. Ibland förekommer även termerna skyddsutrustning och reläskyddssystem. Den kortare formen reläskydd kan användas när risk för missförstånd inte föreligger.    Termen reläskydd kan användas för att beskriva skydd av hela kraftsystemet eller individuella objekt i kraftsystemet, till exempel transformatorskydd, ledningsskydd, generatorskydd.    Med reläskydd avses inte utrustning som har till uppgift att begränsa överspänningar i kraftsystemet.

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • överspänningsskydd:

  don som begränsar uppkommen spänning, till exempel gnistgap eller ventilavledare (SS 4870110)

Till toppen av sidan