Kanalisationssystem - kabelstegar, kabelrännor och trådstegar

Begreppsbestämningar

  • kabelränna:

    friliggande ränna avsedd att bära upp ledningar eller kablar (TNC 95)

  • kabelstege:

    stegliknande anordning avsedd att bära upp kablar och som är uppbyggd av styva bärorgan eller av linor (trådar) med bärbyglar (trådstege, linstege)

Till toppen av sidan