Anläggning 23
|
AMA RA
Underhållsinstruktioner för bro, brygga, kaj o d
Generation 
Anläggning 23

YJL.122Underhållsinstruktioner för bro, brygga, kaj o d

AMA

Underhållsinstruktion för bro

Underhållsinstruktion för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange i vilken omfattning entreprenören ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • huvudkonstruktion:

    (för stålbro) med huvudkonstruktion avses konstruktionsdelar som belastas direkt med trafiklast, till exempel bärande balkar med tillhörande tvärförband, brobaneplattor, pelare, hängkablar med tillhörande hängare och bågar med tillhörande hängstag och vindförband

Till toppen av sidan