Anläggning 23
|
AMA RA
Driftinstruktioner för bro, brygga, kaj o d
Generation 
Anläggning 23

YJL.112Driftinstruktioner för bro, brygga, kaj o d

AMA

Öppningsbar bro

Driftinstruktioner eller underlag ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange i vilken omfattning entreprenören ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • kontrollprogram:

    en sammanställning av de kontroller som ska utföras i ett uppdrag

Till toppen av sidan