Anläggning 23
|
AMA RA
Relationshandlingar för rörledningssystem
Generation 
Anläggning 23

YJE.112Relationshandlingar för rörledningssystem

AMA

På planritningar ska redovisas

 • rörledningar med ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • spont:

  i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

 • strömningsavskärande anordning:

  anordning för förhindrande av grundvattenflöde i ledningsgrav

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • vattengång:

  inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan