Anläggning 23
|
AMA RA
Underlag för relationshandlingar för tunnel, bergrum o d
Generation 
Anläggning 23

YJD.13Underlag för relationshandlingar för tunnel, bergrum o d

AMA

Resultaten av utfört arbete ska dokumenteras relaterat till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange vilken dokumentation som ska ingå i underlaget ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan