Anläggning 23
|
AMA RA
Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem
Generation 
Anläggning 23

YJD.112Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem

AMA

På kopior av planritningar ska redovisas

 • rörledningar ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser beställning av underlag för relationshandlingar för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jordförstärkning:

  åtgärd för att förbättra en jords hållfasthets- och deformationsegenskaper

 • spont:

  i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

 • strömningsavskärande anordning:

  anordning för förhindrande av grundvattenflöde i ledningsgrav

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • vattengång:

  inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan