Anläggning 23
|
AMA RA MER
Underlag för relationshandlingar för anläggning
Generation 
Anläggning 23

YJD.1Underlag för relationshandlingar för anläggning

AMA

Underlag för relationshandling ska överensstämma med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange inmätning för underlag för relationshandlingar under ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bygghandling:

    handling som fastställts att gälla som underlag för utförande av antingen tillfällig eller permanent konstruktion

  • grund:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

Till toppen av sidan