Anläggning 23
|
AMA RA
Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning
Generation 
Anläggning 23

YHB.14112Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning

AMA

Kontroll och avvägning av projekterad nivå hos brunn ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • vattengång:

    inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan