Anläggning 23
|
AMA RA
Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning
Generation 
Anläggning 23

YHB.12531Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning

AMA

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • skyddsledning:

    ledning med uppgift att dels skydda inuti skyddsledningen förlagd ledning mot yttre påverkan, dels skydda omgivningen mot skada vid brott på inuti skyddsledning förlagd ledning

  • vattengång:

    inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan