Anläggning 23
|
AMA RA
Deformationskontroll av avloppsledning
Generation 
Anläggning 23

YHB.1252Deformationskontroll av avloppsledning

AMA

Kontroll av deformation hos självfallsledning av plaströr ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan