Anläggning 23
|
AMA RA
Tryck- och täthetskontroll av fjärrvärme- och fjärrkyleledning
Generation 
Anläggning 23

YHB.1221Tryck- och täthetskontroll av fjärrvärme- och fjärrkyleledning

AMA

Tryck- och täthetskontroll ska utföras med vatten ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan