Anläggning 23
|
AMA
Kontroll av vattenledning
Generation 
Anläggning 23

YHB.121Kontroll av vattenledning

AMA

Kontroll ska bedrivas så att föroreningar inte tillförs ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan