Anläggning 23
|
AMA RA
Kontroll av anläggning
Generation 
Anläggning 23

YHB.1Kontroll av anläggning

AMA

Uppfyllelse av ställda krav ska verifieras genom kontroll.

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • vilka kontroller som ska utföras, i vilken omfattning ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan