Anläggning 23
|
AMA RA
Renovering av trumma med flexibelt foder
Generation 
Anläggning 23

PGB.43Renovering av trumma med flexibelt foder

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Foder ska uppfylla krav på material- ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Beakta krav i TRVINFRA-00231 ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fyllningshöjd:

  (i ledningsgrav) avstånd från rörs hjässa (inte muff) till färdig fyllnings överyta; se figur under ledningsgrav

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kringfyllning:

  (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • resterande fyllning:

  (i ledningsgrav) fyllning över kringfyllning för ledning upp till nivå för färdig markyta eller till underkant överbyggnad; se figur under ledningsgrav

 • trumma:

  jordöverfylld konstruktion med fri öppning ≤ 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

Till toppen av sidan