Anläggning 23
|
AMA RA
Renovering av ledning med flexibelt foder för självfallsledning
Generation 
Anläggning 23

PGB.42Renovering av ledning med flexibelt foder för självfallsledning

AMA

Renovering av ledning med flexibelt foder för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Beakta när långtidsringstyvhet efter 50 ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan