Anläggning 23
|
AMA RA
Renovering av ledning med formpassat rör för tryckledning
Generation 
Anläggning 23

PGB.11Renovering av ledning med formpassat rör för tryckledning

AMA

Rör för vattenledning ska uppfylla kraven för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om rör ska vara tillverkade av PE80, PE100 eller ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan