Anläggning 23
|
RA
Avstängningsanordning på va-ledning
Generation 
Anläggning 23

PEC.11Avstängningsanordning på va-ledning

Begreppsbestämningar

  • avstängningsanordning:

    anordning för avstängning av vätsketransport, se figur

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan